subpage-img

Hlavní produkty

Projektujeme a dodáváme pece pro široký rozsah aplikací  v rafinérském,  petrochemickém, chemickém a plynárenském průmyslu : 

 • Ohřevné pece 

  • Pece atmosférické destilace
  • Pece vakuové destilace
  • Reboilovací pece
  • Pece ohřevu nástřiku reaktorů 
  • Pece katalytického reformingu a platformingu
  • Pece jednotek hydrokraku
  • Startovací pece
  • Regenerační pece
  • Pece pro ohřev teplonosiče
  • Pece pro ohřev plynů
  • Pece pro přehřev páry

 • Reakční pece

  • Pece pro visbreaking
  • Pece pro termální krakování
  • Koksovací pece

 • Pece parního reformingu pro výrobu čpavku, metanolu, vodíku na základě procesního návrhu licenzorů  
 • Etylénové pyrolýzní pece na základě procesního návrhu licenzorů 
 • Kotle na odpadní teplo

  • Kotle využívající teplo spalin plynové turbíny
  • Kotle využívající teplo spalin ohřevných pecí
  • Kotle využívající teplo spalin pece parního reformingu
  • Kotle na výrobu páry

Zvláštní kategorií jsou rekonstrukce a modernizace starých pecí zaměřených zejména na úsporu paliva a zvýšení výkonu, u nichž realizace probíhá s ohledem na dispoziční omezení (existence stávajících pecí a okolních zařízení) a zbytkovou životnost jednotlivých částí.