subpage-img

Výroba a montáž

Výrobu a montáž zajišťujeme smluvně u odborných výrobních a montážních firem na základě dlouhodobě úspěšné spolupráce.

Důslednou aplikací systému řízení jakosti zabezpečujeme bezchybný průběh výrobní a montážní fáze realizace zakázky.

Výroba, zkušební montáž a expedice probíhají za účasti našich specialistů. Montážní dozor na stavbě a dozor při komplexních zkouškách zařízení je předpoklad bezvadného a včasného uvedení do provozu.